ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Αγαπητέ Προσκυνητή,
Για να κάνετε αίτηση φιλοξενίας στην Ιερά Μονής μας,
θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στο "Μητρώο Προσκυνητών" μας.Εάν έχετε ήδη εγγραφεί, παρακαλούμε συνδεθείτε
με το σύστημα υποβολής αίτησης φιλοξενίας: